ตำนานดอกกุหลาบ

posted on 24 Jun 2008 15:40 by om0321

        ตำนานดอกกุหลาบ  

   เป็นเรื่องเล่าตามบันทึกของศาสนาคริสต์ จารึกโดย "เซนต์แอมโบรส"ว่า กุหลาบถูก
ส่งลงมาจากสวรรค์ พร้อมกับหนาอัน    เพื่อเตือนให้มนุษย์ระลึกถึงความเจ็บ
ปวด ที่เกิดจาก ความประพฤติผิดของตน

edit @ 8 Jul 2008 11:15:56 by ปุ๊กปิ๊ก

Comment

Comment:

Tweet

question surprised smile

#2 By มาริษา (117.47.196.83) on 2009-09-06 14:03

ชอบดอกกุหลาบหรือ น่ารักจัง question